1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers zijn er in veel soorten en maten. Een buurvrouw die een oogje in het zeil houdt. De dochter die boodschappen doet of de administratie verzorgt. De echtgenoot die dag en nacht zorgt voor zijn zieke partner. Mantelzorg is niet iets waarvoor u kiest, maar het overkomt u. Uw partner, ouder of kind wordt hulpbehoevend en ineens bent u mantelzorger. Wanneer u als mantelzorger problemen tegenkomt of de zorg u te zwaar wordt, kunt u een beroep doen op Servanda. Naast spreekuren, organiseren we speciale themabijeenkomsten en cursussen voor mantelzorgers. Tevens kunt u voor het inschakelen van vervangende zorg bij ons terecht.

Informatie
Regelmatig vinden er mantelzorgbijeenkomsten plaats waar u informatie kunt inwinnen. De bijeenkomsten hebben wisselende thema’s, zoals onder andere positief denken, hersenletsel, regelgeving of netwerkversterking. Wilt u weten wanneer de bijeenkomsten plaats vinden? Vooraankondigingen staan in de plaatselijke kranten Het Kompas, De Merwestreek en AD Rivierenland. Daarnaast kunt u altijd contact met ons opnemen.

Advies
Wilt u meer weten over extra hulp, respijtzorg, het inwonen bij iemand of welke mogelijkheden er voor mantelzorgers zijn? U kunt met al uw vragen en wensen bij ons terecht. We helpen u graag en geven advies, passend bij uw situatie.

Ontmoeting
Soms kan het fijn zijn om met een ander te praten, ervaringen te delen, elkaar tips te geven of even een moment voor jezelf te hebben. Ontmoeting en uitwisseling is belangrijk, daarom organiseren we koffieochtenden waar u kosteloos aan kunt deelnemen. 

‘Mantelzorgwaardering’
De gemeente is politiek verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. In samenwerking geeft Servanda op passende wijze vorm aan de waardering. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Schrijft u zich dan in bij Servanda. Dit kan zowel telefonisch als via onze website. 

Bijeenkomsten Alzheimercafé
Het Alzheimercafé vindt iedere vierde woensdag van de maand plaats, steeds met een ander thema. De bijeenkomsten vinden plaats bij verschillende zorginstellingen, de locatie wisselt per bijeenkomst. Vanaf 19.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Tijdens het Alzheimercafé is regelmatig een gastspreker aanwezig of kijken we naar een film.  De boekentafel van Alzheimer Nederland is op elke bijeenkomst aanwezig met folders en brochures. Uiteraard kunnen wij u ook persoonlijk voorlichting geven.