1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering mantelzorg
Regelmatig vinden er mantelzorgbijeenkomsten plaats waar u informatie kunt inwinnen. De bijeenkomsten hebben wisselende thema’s, zoals onder andere positief denken, hersenletsel, regelgeving of netwerkversterking. Wilt u weten wanneer de bijeenkomsten plaats vinden? Vooraankondigingen staan in de plaatselijke kranten Het Kompas, De Merwestreek en AD Rivierenland. Daarnaast kunt u het rooster met geplande bijeenkomsten hieronder terugvinden:

Deskundigheidsbevordering vrijwilligerswerk
In samenwerking met partners organiseren wij regelmatig workshops en themabijeenkomsten. Deze workshops en bijeenkomsten hebben thema’s zoals communicatie of het signaleren van ouderen- en kindermishandeling. Bent u op zoek naar een training of heeft u ideeën, dan horen wij dit graag. Wilt u deelnemen aan een training, dan kan dit kosteloos. Wanneer er bijeenkomsten gepland staan, kunt u deze hieronder terugvinden:

  • Op dit moment staan er geen trainingen voor vrijwilligers gepland