1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Over Servanda

Servanda is de brede welzijnsorganisatie voor alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam, jong en oud. Ons motto “activeren – vinden – verbinden” vertalen we in dienstverlening op het sociaal domein. Ontmoeting en verbinding tussen mensen staat bij ons centraal.

We adviseren en ondersteunen inwoners, bieden activiteiten aan kinderen, jongeren en volwassenen aan, leggen verbindingen en versterken sociale structuren. Weet u dat we b.v. de Speel-In organiseren, indicaties Huishoudelijke hulp doen, mensen ondersteunen bij hun financiële administratie of wijktafels organiseren? Ons aanbod komt tot stand door de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers, vakkrachten, medewerkers en partners.

Programma's
Onze dienstverlening is ingedeeld in zes programma's: VolwassenenwerkKinderwerkBuurtwerkInformatie en adviesOndersteuning en bemiddeling en Jeugd- en jongerenwerk. Deze zes onderdelen zijn ook verwerkt in ons logo.  

Locatie en spreekuren
U vindt ons in de Ducdalf aan de Scheldestraat 1. U bent van harte welkom om bij ons binnen te lopen. Daarnaast houden we op drie locaties spreekuren waar u advies kunt inwinnen op het gebied van WMO,zorg en welzijn.

Jaarverslagen
Graag delen we met u wat we hebben bereikt met onze werkzaamheden. Daarvoor maken we elk jaar een bondig jaarverslag. Nieuwsgierig? Klik dan op het jaarverslag dat u wilt inzien. 

Beleid 
We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Heeft u een klacht dan horen we het graag en lossen het samen op.

Uiteraard werken we binnen wettelijke kaders b.v. op het gebied van privacy en het signaleren van huiselijk geweld en hebben hier beleid op geformuleerd.

Servanda is een stichting met een vijfkoppig bestuur:

  • De heer Jan Trapman (voorzitter);
  • Mevrouw Gera Hospers;
  • Mevrouw Wil Kuup;
  • De heer Arie van Noordenne;
  • De heer Peter van Wijngaarden;

Vertrouwenspersoon:

  • Mevrouw Sanny Kamerman (bereikbaar via 06 23405747)