1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Sociaal Raadsliedenwerk

Het Sociaal Raadsliedenwerk geeft gratis advies en concrete hulp bij sociaal-juridische vragen en problemen. Dit kan gaan over wonen, uitkeringen, belastingen en toeslagen, schulden en kwijtschelding, maar ook consumenten of arbeidsrecht. Er hoeft niet altijd een conflict te zijn wilt u een beroep doen op het Sociaal Raadsliedenwerk. We kunnen u ook uitleg geven over het recht op een voorziening of hulp bieden bij het invullen van een ingewikkeld formulier. Het Sociaal Raadsliedenwerk kunt u zien als eerste hulp bij juridische problemen. Bekijk de locatie en tijd van ons spreekuur.

 

Onze samenleving is steeds complexer geworden en doet een steeds groter beroep op vaardigheden van zijn burgers. Vaardigheden die lang niet ieder machtig is. Een simpel voorbeeld: zonder DigiD code kan een burger bijna geen zaken meer doen met de overheid. Wanneer u niet beschikt over de vaardigheden die tegenwoordig nodig zijn, kunt u contact opnemen met het Sociaal Raadsliedenwerk. Met het Sociaal Raadsliedenwerk willen we uw positie verbeteren.