1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Ondersteuning en bemiddeling

Op het gebied van ondersteuning en bemiddeling heeft Servanda veel te bieden. Dit kan zijn op sociaal-juridisch gebied of op andere gebieden. Daarnaast is Servanda voor mantelzorgers een steunpunt om hen zo bij te staan in hun taken.

De ondersteuning en bemiddeling zijn erop gericht burgers die kwetsbaar zijn of dat dreigen te worden in staat te stellen hun zelfstandige leefwijze te handhaven en deel te nemen aan maatschappelijke verbanden.

- Sociaal Raadsliedenwerk »
- Hulp bij Thuisadministratie »