1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Informatie en advies

Of u nu jong of oud bent, er kunnen zich altijd situaties of problemen voordoen waarvan u niet goed weet hoe u ermee om moet gaan of hoe u deze op moet lossen. Servanda staat u in deze situaties bij. Wij kunnen u informeren, adviseren of voorlichting geven.

De medewerkers van Servanda zijn deskundig op een groot aantal terreinen. We kunnen u aangeven welke mogelijkheden er zijn om met een situatie om te gaan. Zonodig bieden we praktische hulp. Vraagt het probleem een antwoord dat wij niet kunnen bieden, dan verwijzen we u door naar één van onze contacten. Servanda beschikt over een groot netwerk van gespecialiseerde hulpen.

- Wijkspreekuren »
- Indicatieadvies »
- Jongeren Informatie Punt »