1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Buitenspeelteam

In samenwerking met de buurtsportcoach organiseert het Buitenspeelteam buitenspeelactiviteiten voor kinderen. Deze activiteiten vinden plaats op speelterreinen, -pleinen of openbare schoolpleinen in de buurt. Het Buitenspeelteam stimuleert deelname aan bewegingsactiviteiten en wil daarmee bijdragen aan een gezonde(re) en actieve leefstijl van kinderen.

Buurtsportcoach
In samenwerking met het onderwijs, de sportverenigingen en de gemeente zijn er sinds 2013 twee Buurtsportcoaches in dienst. In overleg met het onderwijs, culturele instellingen en de (sport)verenigingen ontwikkelt de Buurtsportcoach programma’s die de jeugd moeten stimuleren meer aan beweging te doen en zich breder te oriënteren op kunst en cultuur. De nadruk ligt in eerste instantie op bewegingsstimulering. Het onder het kinderwerk genoemde Buitenspeelteam is een van de initiatieven waar de stichting deze functie voor inzet. De Buurtsportcoach organiseert of ondersteunt niet alleen bewegingsactiviteiten, maar geeft ook voorlichting op scholen en helpt verenigingen en instellingen programma’s te ontwikkelen om meer kinderen en jeugdigen aan het sporten te krijgen en hen meer in contact te brengen met cultuur.